Ga naar de inhoud

We komen jaarlijks 6 keer bij elkaar in het NAHuis, waar we te gast zijn.
Wil je meedoen, meld je aan via ons 
aanmeldingsformulier.
Dan ontvang je voor elke bijeenkomst
digitaal een vrijblijvende uitnodiging.

NAHuis Tilburg
Generaal Smutslaan 206
(Ingang Koningsvoorde, 208)
5021 XE Tilburg